Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!
Måndag 28 september
Klockan 17.00 – 00.00
Älvdalens biograf

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Detta möte kommer kommunfullmäktige bland annat att besvara medborgarförslag och besluta om:

  • Bostadsförsörjningsprogram för 2020-2030
  • Utökad borgen för det kommunala bolaget Älvdalen Vatten och Avfall AB
  • Ändrad taxa för Brandkåren Norra Dalarna

Vilka övriga ärenden som kommer att diskuteras på det kommande mötet kan du läsa i kallelsen till kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas allmänheten att:

  • Ta del av sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbsida.
  • Lämna in eventuella frågor till allmänhetens frågestund i förväg för att få de upplästa på mötet. Din fråga ska vara oss till handa senast torsdag 24 september och kan lämnas in via kommunens webbsida, e-post, post, telefon eller personligen till ett av kommunens kommunkontor. Frågeställaren ska vara kommuninvånare och kan inte vara anonym.
  • Anmäl dig i förväg om du trots ovansående alternativ vill närvara på plats. Vi vill ha din anmälan senast torsdag 24 september.

Hjälp till att minska smittspridningen

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten noga och ofta. Fler hygienråd hittar du här.länk till annan webbplats
Information
Datum: Måndag 28 september
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Älvdalens biograf
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 18 september 2020