Måndag 15 juni
Klockan 17.00 – 00.00
Kulturhuset i Idre

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

På detta möte ska fullmäktige bland annat besluta om:

  • Avfallsföreskrifter och avfallstaxa
  • Kommunplan 2021-2023
  • Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder, bolag och förbundsdirektion
  • Förfrågan om kommunal borgen för Stiftelsen Idre Fjäll

Dagordningen finns att läsa i sin helhet i kallelsen som publiceras på kommunfullmäktiges sida för protokoll och kallelser.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

På grund av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer uppanas allmänheten att:

  • Ta del av sammanträdet via webbsändning på kommunens webbsida eller i högtalare utanför möteslokalen Kulturhuset i Idre.
  • Lämna in eventuella frågor till allmänhetens frågestund i förväg för att få de upplästa på mötet. Din fråga ska vara oss till handa senast torsdag 11 juni och kan lämnas in via kommunens webbsida, e-post, post, telefon eller personligen till ett av kommunens kommunkontor. Frågeställaren ska vara kommunmedlem och kan inte vara anonym.
  • Anmäl i förväg om du vill närvara på plats trots ovanstående alternativ. Din anmälan ska vara oss till handa senast torsdag 11 juni.

Hjälp till att minska smittspridningen

Information
Datum: Måndag 15 juni
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Kulturhuset i Idre
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 9 juni 2020