Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.
Måndag 15 juni
Klockan 17.00 – 00.00
Kulturhuset i Idre

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Senast en vecka före sammanträdet publiceras kallelse med dagordning för mötet, där du kan se vilka ärenden som fullmäktige kommer att besluta om.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30. Obs! Antalet besökande som får närvara är kraftigt begränsat. Detta på grund av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Information
Datum: Måndag 15 juni
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Kulturhuset i Idre
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 20 maj 2020