Måndag 11 maj
Klockan 17.00 – 00.00
Buskoviusskolans aula, Särna

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Detta möte kommer kommunfullmäktige bland annat att besluta om Älvdalens kommuns årsredovisning för 2019. Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet.

Vilka övriga ärenden som kommer att diskuteras på det kommande mötet finns att läsa på kommunfullmäktiges sida för protokoll och kallelser.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30. Obs! Antalet besökande som får närvara är kraftigt begränsat. Detta på grund av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Information
Datum: Måndag 11 maj
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Buskoviusskolans aula, Särna
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 4 maj 2020