Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!
Tisdag 07 april
Klockan 17.00 – 00.00
Älvdalens biograf

Extrainsatt kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Med anledning av en grupp brådskande ärenden kallas kommunfullmäktige till ett extra sammanträde.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Senast en vecka innan mötet publiceras kallelse med dagordning på fullmäktiges sida för protokoll och kallelser. Där kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras på det kommande mötet och även läsa protkoll från tidigare möten.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Obs! Allmänhetens frågestund utgår detta möte på grund av rådande omständigheter med covid-19.

Information
Datum: Tisdag 07 april
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Älvdalens biograf
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 1 april 2020