Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!
Torsdag 12 mars
Klockan 18.30 – 20.00
Dikeskantens gemensamhetslokal

Samrådsmöte angående ny detaljplan för Villavägen

Älvdalens kommun presenterar och svarar på frågor angående det nya planförslaget för Villavägen.

Information
Datum: Torsdag 12 mars
Tid: 18.30 - 20.00
Plats: Dikeskantens gemensamhetslokal
Arrangör: Älvdalens kommun
Senast uppdaterad: 9 mars 2020