Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!
Torsdag 12 mars
Klockan 18.30 – 20.00
Dikeskantens gemensamhetslokal

Samrådsmöte angående ny detaljplan för Villavägen

Älvdalens kommun presenterar och svarar på frågor angående det nya planförslaget för Villavägen.

Information
Datum: Torsdag 12 mars
Tid: 18.30 - 20.00
Plats: Dikeskantens gemensamhetslokal
Arrangör: Älvdalens kommun
Senast uppdaterad: 9 mars 2020