Måndag 02 mars
Klockan 17.00 – 00.00
Älvdalens biograf

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Ungefär en vecka innan mötet publiceras kallelse med dagordning på fullmäktiges sida för protokoll och kallelser. Där kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras på det kommande mötet och även läsa protkoll från tidigare möten.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

Varmt välkomna!

Information
Datum: Måndag 02 mars
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Älvdalens biograf
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Eva Löfqvist
Senast uppdaterad: 12 december 2019