Måndag 16 december
Klockan 17.00 – 00.00
Älvdalens biograf

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

På mötet den 16 december kommer fullmäktige bland annat att besluta om:

  • ändringar i kommunplanen
  • avfallshantering och avfallstaxa
  • skolskjutsreglemente (ändringar i bilagan)
  • handlingsplan för implementering av barnkonventionen.

Övriga ärenden på dagordningen hittar du i kallelsen , 423.9 kB..

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund ger medborgare chans att ställa frågor till politikerna under fullmäktiges sammanträde. Tiden för det är cirka kl. 17.30.

Varmt välkomna!

Information
Datum: Måndag 16 december
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Älvdalens biograf
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Eva Löfqvist
Senast uppdaterad: 12 december 2019