Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-14

Nedtas: 2019-12-06

Sammanträdesdatum: 2019-11-01

Senast uppdaterad: 14 november 2019