Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-10-12

Nedtas: 2020-11-03

Sammanträdesdatum: 2020-09-17

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020