Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Anslås: 2020-09-18

Nedtas: 2020-09-29

Sammanträdesdatum: 2020-09-28

Senast uppdaterad: 18 september 2020