Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-12-02

Nedtas: 2019-12-24

Sammanträdesdatum: 2019-11-26

Senast uppdaterad: 2 december 2019