Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-26

Nedtas: 2019-12-18

Sammanträdesdatum: 2019-11-26

Senast uppdaterad: 26 november 2019