Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-19

Nedtas: 2019-12-11

Sammanträdesdatum: 2019-11-11

Senast uppdaterad: 19 november 2019