Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-18

Nedtas: 2019-12-10

Sammanträdesdatum: 2019-11-06

Senast uppdaterad: 18 november 2019