Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-11-08

Nedtas: 2019-11-30

Sammanträdesdatum: 2019-11-05

Senast uppdaterad: 8 november 2019