Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-04

Nedtas: 2019-10-26

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019