Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-10-01

Nedtas: 2019-10-23

Sammanträdesdatum: 2019-09-25

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019