Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-05-29

Nedtas: 2019-06-22

Sammanträdesdatum: 2019-05-16

Senast uppdaterad: 3 juni 2019