Älvdalens kommun

Telefon 1

0251-313 13

Telefon 2
Telefon 3
E-post

kommun@alvdalen.se

Besöksadress

Permatsvägen 1

796 31 Älvdalen

Postadress

Box 100

796 22 Älvdalen

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.