Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Nationella minoritetsspråk

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan läsa sitt språk inom ämnet modersmål.

I Älvdalens kommun finns bland annat samiskan representerad och kommunen är en så kallad samisk förvaltningskommun som erhåller statsbidrag för samiska.

Läs mer om hur kommunen jobbar med samiskan

Älvdalska är inte ett officiellt erkänt språk, men likväl viktigt för kommunen.

Läs mer om hur kommunen jobbar med älvdalskan

Här kan du läsa mer om våra nationella minoritetsspråk. All text är hämtad från Skolverkets webbplats där du även hittar ytterligare information.

Betyg i minoritetsspråk

Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan. På elevens betygsblankett - i fältet för noteringar - ska det anges om hon eller han har nått kunskapskraven i finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani chib som första eller som andraspråk.

Läs mer om terminsbetyg, slutbetyg och betygskatalog i grundskolan (öppnas i nytt fönster)

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål. Detta gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sedan den 1 juli 2015.

Läs mer om rätten till att utveckla sitt modersmål (öppnas i nytt fönster)

Fjärrundervisning

Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker. Fjärrundervisningen regleras i skollagen från och med den 1 juli 2015.

Läs om regler kring fjärrundervisningen (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197