Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vem beslutar om var jag får gå?

Vilka orter kan jag söka till och vem bestämmer var jag får gå? Får jag läsa i en annan stad än den jag bor i? Här kan du läsa mer om vilka antagningsbestämmelser som finns när du ska söka till gymnasiet.

Det är alltid den kommun man söker till som beslutar om mottagande. Du får ett skriftligt beslut från den sökta kommunen. Beslutet om att inte tas emot som sökande kan överklagas. Överklagandet ska, inom tre veckor efter att du fått ditt beslut, skickas in till den kommun som har fattat beslutet. Din överklagan prövas sedan av Skolväsendets överklagandenämnd.

Ett riksrekryterande program eller inriktning innebär att elever från hela Sverige har möjlighet att söka. Alla fristående skolor är riksrekryterande.

Kan jag söka till vilket gymnasium som helst?

Du har rätt att söka till vilken skola som helst, men tänk på följande:

  • Mora gymnasium - alla från Älvdalens kommun som söker och kommer in på betyg har rätt att studera vid skolan.
  • Älvdalens Utbildningscenter - är en friskola. Alla som söker en friskola och kommer in på betyg har rätt att studera vid skolan.
  • Övriga kommunala eller landstingsägda gymnasieskolor - alla har rätt att söka och studera vid skolan om man kommer in på betyg. Mottagande kommun kan välja att placera dig i andra hand i sökningsförfarandet till förmån för elever från den egna kommunen. Om du ändå kommer in kan Älvdalens kommun säga nej till inackorderingstillägg om motsvarande program finns på Mora gymnasium.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197