Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Tillsammans gör vi en bra skola bättre

Elev- och föräldrainflytande

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att du som elev eller förälder kan vara med och påverka skolans utveckling.

Skolorna arbetar med elevinflytande på flera sätt. Du som elev ska känna till kunskapskraven och veta på vilka grunder du bedöms i varje ämne. Du ska också ha inflytande över olika arbetsformer och kunna utvärdera undervisning, arbetsmiljö och arbetssätt.

Klassråd och elevråd

I alla våra kommunala grundskolor finns det klassråd och elevråd. På klassrådet har du möjlighet att diskutera frågor om hur du vill ha det i klassen och i skolan. Vissa frågor skickas vidare till elevrådet. På elevrådet pratar eleverna om hur alla elever vill att det ska vara i skolan. Rektorn har regelbundet kontakt med elevrådet för att lyssna på dina åsikter.

Läs protokoll från Elevrådet

Föräldrasamverkan

Du som förälder kan aktivt vara med och påverka skolans utbildning. Det är du som känner ditt barn bäst. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Vid varje skolenhet ska det finnas ett forum för samråd. Samråden är till för att informera elever och vårdnadshavare. Där kan du som vårdnadshavare komma med synpunkter och ge förslag på frågor som ännu inte är beslutade.

Föräldraråd 2018/2019

Rådet träffas två gånger per termin. 

Protokoll och information från föräldraråd

Ordningsregler

”Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det du vill att andra skall göra mot dig, det ska du också göra mot dem.”

”Wari muot eller sos du will att dier ul wårå muot dig. Ed du will att eller ul djärå ar dig, ed al du djärå ar diem.”

Läs ordningsreglerna för Gläntan

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197