Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Tillsammans gör vi en bra skola bättre

Elev- och föräldrainflytande

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att du som elev eller förälder kan vara med och påverka skolans utveckling.

Skolorna arbetar med elevinflytande på flera sätt. Du som elev ska känna till kunskapskraven och veta på vilka grunder du bedöms i varje ämne. Du ska också ha inflytande över olika arbetsformer och kunna utvärdera undervisning, arbetsmiljö och arbetssätt.

Klassråd och elevråd/kamratstödjare

I alla våra kommunala grundskolor finns det klassråd och elevråd. På klassrådet har eleverna möjlighet att diskutera frågor om hur de vill ha det i klassen och i skolan. Vissa frågor skickas vidare till elevrådet. Två lärare är ansvariga och proceduren sker i dialog med rektorn.

På Buskoviusskolan har vi kamratstödjare. Deras uppdrag:

  • Vi hälsar
  • Vi pratar med alla
  • Vi är ett stöd: "Jag kan hjälpa dig"
  • Vi sätter oss bredvid den som är ensam
  • Vi berättar för någon vuxen
  • Vi har tystnadsplikt.

Läs protokoll från Elevrådet

Föräldrasamverkan

Du som förälder kan aktivt vara med och påverka skolans utbildning. Det är du som känner ditt barn bäst. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Föräldraråd 2018/2019

Föräldrarådet är vilande.

Protokoll och information från föräldraråd 

Ordningsregler

Mer information kommer senare. 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197