Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Om oss

Om oss

Tallkottens förskola består av fyra syskonavdelningar: Tallen, Kotten, Barret och Fröet.

Förskolan Tallkotten ska vara en förskola där man trivs, har roligt och mår bra.

Så här jobbar vi

Vi har valt att arbeta i 1-6 års verksamhet därför att:

  • barnen lär av varandra, det vill säga de yngre tar efter de äldre i både språk och handling
  • de äldre barnen får känna sig som förebilder och lär/hjälper gärna de yngre barnen.

På förmiddagen delar vi in barnen i åldersindelade tvärgrupper Tallen/kotten och Barret/Fröet. Då har vi aktiviteter och temaprojekt anpassade efter barnens ålder, behov och intressen. Fri lek ingår även som en viktig del av verksamheten. 

Tallkottens förskola jobbar aktivt med att försöka väcka barnens intresse för älvdalskan. Detta gör vi på ett lekfullt sätt genom att läsa sagor och ramsor, sjunger och har ordlekar på älvdalska.

Vi arbetar även med retorik när barnen får lära sig att tala inför en mindre grupp och lyssna på vad kompisar och personal har att berätta.

Tallkotten är sedan 2016 en certifierad Grön flagg-förskola, vilket innebär att pedagoger och barn jobbar mycket tillsammans med miljö. Vi jobbar under året med utvecklingsområden inom tema närmiljö.

Läs mer om Grön flagg på Håll Sverige Rents webbsida (öppnas i nytt fönster)

Personal på Tallkottens förskola

På vår förskola jobbar fem förskolelärare och sju barnskötare.

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Tallkotten

Förskolan och vår omgivning

En stor del av Tallkottens utemiljö består av ett skogsområde där barnen får leka fritt. Vi jobbar ständigt med vår inne- och utemiljö. Miljön ska uppmuntra till lek och fantasi och den ska vara anpassad efter barnens olika intressen, behov och utvecklingsstadier. Eftersom alla barn är olika och de utvecklar olika intressen under åren så är miljön i ständig förändring.

Vi gör ofta utflykter till "stora skogen" som ligger nära, där många möjligheter till lek och lärande finns.

Tillgänglighet

Mer information kommer.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197