Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vårt kvalitetsarbete VÄNTA

Vårt kvalitetsarbete

Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen och förskolan kan också ha egna mål för verksamheten.

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läs läroplanen för förskolan på Skolverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Hur jobbar vi på förskolorna i kommunen?

Förutom läroplanen som alla förskolor i landet ska följa sätter Älvdalens kommun upp egna mål för verksamheten på förskolorna.

Under 2016/2017 jobbar vi med att:

  • x
  • x
  • x

Läs mer om Älvdalens kommuns kvalitetsarbete i förskolor och skolor

Vad vill vi på vår förskola?

På Skogslias förskola har vi under året egna mål och teman. I år vill vi i korta drag:

  • Matematik 
  • Normer och värden
  • Språk

Hur vet vi att vi jobbar med rätt saker?

Varje år gör vi i personalen en självskattning av vårt arbete. Det innebär att vi svarar på frågor om hur vi jobbar och vad vi kan bli bättre på. Resultatet av den jämförs sedan med de svar vi får från den enkät som du som har barn på vår förskola får svara på varje år. Vi utvärderar och sätter mål för att bli bättre. 

Framför allt vill vi lyssna på dig som har ditt barn hos oss. Berätta för oss vad du tycker - det är du välkommen att göra alla dagar.

Läs mer om Älvdalens kommuns kvalitetsarbete i förskolor och skolor

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197