Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Våra familjedaghem

Våra familjedaghem

I familjedaghemmet stimuleras ditt barns lärande och utveckling i hemmiljö. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarnas egna hem och är anpassad efter ditt barns behov.

Alla dagbarnvårdare inom samma skolområde samarbetar och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter. Om en dagbarnvårdare blir sjuk går någon från arbetslaget in som vikarie.

Verksamheten styrs av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande.

Familjedaghem kan drivas både av kommunen eller av enskilda utförare. Kontakta gärna familjedaghemmet som du är intresserad av om du har frågor.

Pedagogens namn Ort Regi
Christina "Tintin" Nyberg Storbrott, Älvdalen Kommunal
Karin Skottheim Östäng, Älvdalen Kommunal

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197