Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Elevhälsa

Elevhälsa

Välkommen till elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en bra arbetsmiljö.

Du kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Inom elevhälsan finns flera olika yrkespersoner som finns där enbart för din skull. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd.

Elevhälsan följer din hälsa, lärande och utveckling. Skolsköterskan genomför regelbundna hälsobesök och pratar med dig som elev. Besöken utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp.

Hälsobesöken ger en bra översyn av elevernas hälsa och ser till så att alla elever trivs och har det bra i skolan.

Vi som jobbar på Elevhälsan

Skolexpeditionen, Älvdalens kommun
Rektorer och skolledning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197