Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Turistrådet Norra Dalarna Turism Ekonomisk Förening

 

I Älvdalens kommun omsatte under 2012 besöksnäringen ca 780 miljoner SEK. Detta bidrog till mer än 1 500 000 gästnätter och framför allt cirka 750 årsverken.

En enig kommunstyrelse tog det viktiga beslutet den 4 december 2007 att lämna ett driftsbidrag till den av näringslivet etablerade organisationen, Älvdalen Turism Ekonomisk Förening. Därmed kan föreningen sjösätta en ny organisation för hur kommunens turistbyråer skall drivas under de nästkommande fyra åren med start den 1 januari 2008.

I avtalet skapades en grund för att samla kommunens näringsliv i en förening som först döptes till Idre-Älvdalens Turistråd. Turistrådet har sedan 2004 arbetat tillsammans med kommunen för att hitta ett sätt att lösa turistbyråfrågan i vår kommun på sikt och där besöksnäringen själva kan vara med och påverka innehållet för turistbyråerna. Detta arbete ledde till att vi tillsammans sjösatte en ekonomisk förening under innevarande år.

Turistrådet Norra Dalarnas Turism Ekonomisk Förening bildades i juni 2007 med syfte att utveckla och samordna de företag och organisationer som har anknytning till och får sin utkomst direkt eller indirekt från besöksnäringen i Älvdalens kommun.

Arbetet bedrivs enligt föreningens affärsidé: Turistrådet Norra Dalarna Turism Ekonomisk Förening skall genom att vara länken mellan näringsliv och kommun bidra till ökat engagemang för och utveckling av besöksnäringen i hela Älvdalens kommun.

Från och med 1 november 2011 driver Turistrådet turistbyråer i Älvdalens kyrkby och Idre i egen regi genom sitt driftsbolag Visit Idre AB. För detta får Turistrådet ett bidrag från kommunen att sköta turistbyråerna. 

Turistrådet har skapat en verksamhetsplan som bygger på den gemensamma idén med kommunen att föreningen föreslår att den tar på sig ansvaret för driften av turistbyråerna i kommunen. Verksamhetsplanen beskriver hur arbetet lokalt på turistbyrån skall skötas och vilka uppgifter den skall ha, både lokalt och i hela kommunen.

Turistrådet ansvarar även för en gemensam försäljning och marknadsföring för hela det turistiska utbudet i vår kommun. Besöksnäringens företag har en gemensam avsändare i form av hemsidan www.visitidre.se samt Vinter- och Sommarmagasin Norra Dalarna.

På detta vis får alla mindre företag i vår kommun chansen att synas på ett bättre sätt och varje uppväxlad krona blir så mycket större för våra företag inom kommunen.

Inom Älvdalens kommun hyser vi stor tilltro till vår besöksnäring och är rustade att först och främst ta hand om våra besökare på ett bra och positivt sätt och sedan tillsammans med alla öka på den turistiska tillströmningen till vår attraktiva kommun.

 

 

Kontakta oss

På gång. Kolla också kalendern!

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197