Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Lokala värdighetsgarantier

Antagen av socialnämnden och Socialstyrelsen 2013.

Vi lovar att vi skall arbeta för att bemöta dig vänligt och med respekt och lyssna på dina önskemål och åsikter, vilket skall dokumenteras, följas upp och utvärderas kontinuerligt. Vi lovar skapa en meningsfull vardag genom att erbjuda tre organiserade aktiviteter/vecka, varav en aktivitet sker lördag eller söndag.

Vi lovar att utifrån biståndsbedömning skriva en genomförandeplan, tillsammans med dig där dina behov, önskemål och bakgrund dokumenteras inom 14 dagar efter inflyttning. Vi garanterar dig ett ankomstsamtal med din kontaktman och övrig personal, där vi lyssnar till dina åsikter och lovar tillgodose dina önskemål så långt som möjligt. Uppföljning hålls minst två gånger/år för fortsatt dialog om din situation.

Vi lovar att arbeta för att ett gårdsråd skal etableras på varje äldreboende i kommunen. Att dina önskemål och frågor följs upp.

Vi lovar att arbeta med ett rehabiliterande synsätt, dvs. att dina förmågor och funktioner tränas och bibehålls på bästa möjliga sätt , Vi garanterar dig att personalen planerar aktiviteter i form av musik, sång och samtal. Vårt mål är att skapa ett trivsamt boende för dig med möjligheter till dagliga aktiviteter både i gemenskap med andra och enskilt. 

Vi lovar dig att erbjuda en kontaktman som utformar en individuell bemötandeplan tillsammans med dig.  Så att personalen skall bemöta dig med gemensamt och individuellt förhållningssätt så att det fungerar så bra som möjligt i din dagliga livssituation. Detta följs upp i personalens medarbetarsamtal.

Vi lovar att skapa så bra måltider som möjligt för dig, och lösa de problem som uppstår. Att göra måltiden till en höjdpunkt att se fram emot på dagen. Skapa stunder av njutning för många sinnen och kanske samvaro med andra och skapa struktur i dagen.

Om vi inom äldreomsorgen inte håller vad vi lovar, kan du framföra dina klagomål och synpunkter på följande sätt.

På kommunens hemsida finns mejladress.

Du kan också skriftligt framföra dina synpunkter.

Efter att vi mottagit din anmälan, så kontaktas du av berörd enhetschef.

Äldreomsorgen garanterar att du efter utredningen får en återkoppling kring vad som hänt, vilka åtgärder som vidtas och vad som skall göras för det inte skall hända igen.

Dina synpunkter är mycket viktiga i vårt arbete, för att vi hela tiden skall kunna utvecklas för att förbättra vårt arbete.

 

Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen,
Besöksadress Permatsvägen 1,
796 31 Älvdalen, 0251-313 00.
kommun@alvdalen.se

 

 

 

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197