Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Patientråd

De bästa förslagen på utveckling och förbättring kommer från patienterna själva. Patientrådet är företrädare för de vården är till för; patienter och anhöriga.

Som medlem i patientrådet har Du flera viktiga funktioner, men framförallt är Du länken mellan befolkningen och den egna vårdcentralen. Du ska fungera som ”budbärare” i båda riktningarna. Till patientrådet kan de som bor och/eller är listade på vårdcentralen i Älvdalen vända sig med önskemål och synpunkter på vården.

Det är viktigt att olika intressen och åldersgrupper möts i rådet. Råden kan bestå av representanter för patient- och pensionärsorganisationer, kyrkan, Hem- och skola och olika intresseföreningar. Antalet bör inte överstiga 10-12 personer. En förutsättning för att kunna ”företräda” ett geografiskt område är att man bor i det.

Arbetsordning

 • Information om aktuella frågor inom landstinget
 • Diskussion om problem och möjligheter till lösningar för att utveckla vårdcentralens servicefunktion mot befolkningen
 • Råden bör träffas två gånger per halvår (totalt fyra möten per år).
 • Förutom patientföreträdare deltar verksamhetschef på vårdcentralen, socialchef och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
 • Vårdcentralen ombesörjer att:
  -          skriva minnesanteckningar, (följ denna länk till minnesanteckningarna!)
  -          ordna lokal och förtäring
  -          ombesörja utskick,
  -          se till att aktuell information når Älvdalens befolkning genom pärm i väntrum, aktuellt på vårdcentralens hemsida samt info till kommunen
 • Inget arvode utgår för någon medlem av patientrådet
 • Inga enskilda ärenden skall diskuteras vid patientrådets möten; om enskilda ärenden finns tas dessa upp direkt efter möte med verksamhetschef
 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197