Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Överklaga beslut

Individuella biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen såsom ekonomiskt bistånd, beslut om vård, beslut om annat bistånd m.m. kan överklagas genom förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Falun.

Om du får avslag på en ansökan om bistånd, eller om du på annat sätt är missnöjd med beslutet, kan du vanligtvis överklaga beslutet.

Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga.

Överklagandet ska ske skriftligt och måste inkomma till Individ- och familjeomsorgen eller högre instans inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Du ska ange i överklagan vilket beslut du överklagar och ange vad du vill ha ändring på i beslutet.

Du skickar överklagan till Älvdalens kommun, Individ- och familjeomsorgen, Box 100, 796 22 Älvdalen. Individ- och familjeomsorgen skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Kontakta oss:

 Kontaktcenter: 0251-313 00, e-post: sociala.avdelningen@alvdalen.se

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197