Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Våld och övergrepp

Socialtjänsten har ansvar för att ge stöd till personer som blivit utsatta för våld eller lever i våldsutsatta relationer. Du kan få hjälp och stöd av socialsekreterare i vuxengruppen på individ- och familjeomsorgen. Du kan även ringa anonymt för rådgivning.

I kommunen finns ett nätverk i kvinnofridsfrågor. Där finns representanter för socialtjänsten, skolan/elevhälsan, polisen, vårdcentralen, kyrkan, kyrkans familjerådgivning, vuxenpsykiatrin. Kommunen har en kvinnofridsplan.

Information på andra språk

Terrafem är ett nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. De kan ge stöd på 43 olika språk. Deras jourtelefon tfn 020-52 10 10. Telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen.

Systerjouren Somaya är en ideell förening med en kvinno- och tjejjour som erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. De arbetar mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. De har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet. De talar många språk. Journummer tfn 020-81 82 83 är öppet vardagar 9-16. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. 

Hit kan du vända dig

Kontaktinformation

Vid larm till polis ring
112
Vid övriga ärenden till polis ring
114 14
Socialtjänstens telefon
0251-313 00 (komunens växel)
Efter socialtjänstens kontorstid, länsgemensam socialjour
112
Barnahus i Borlänge
Länk till Barnahus i Borlänges webbsida med mer information och kontaktuppgifter
Kvinnofridsmottagningen
076-100 34 32
Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

 

 

 

Veta mer

Våld och övergrepp, 1177 Vårdguiden

UMO om våld i familjen http://www.umo.se/Familj/Vald-fran-vuxna-i-familjen/

Socialstyrelsens skrift
Barn som utsätts för fysiska övergrepp
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17955/2010-3-10.pdf

UMO om våld i kärleksrelationer http://www.umo.se/Karlek--vanskap/Vald-ar-inget-tecken-pa-karlek/

Barnperspektivet (BRIS) om våld i familjen http://www.barnperspektivet.se/teman/utsatta-situationer/vald-i-nara-relationer

Kontakta oss:

 Kontaktcenter: 0251-313 00, e-post: sociala.avdelningen@alvdalen.se

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197