Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Ett rikt liv


Att kunna dricka ur bäcken, fylla lungorna med ren luft, fånga en harr på lunchen, 
se ut över orörda vidder, det är en god livsmiljö. Älvdalens kommun har begåvats med miljökvaliteter utöver det vanliga.  

I Älvdalens kommun har vi förstått miljöns rätta värde, ett värde som kommer att kunna ge avkastning under många år om det förvaltas rätt. Därför är vi som bor och verkar i Älvdalens kommun särskilt rädda om miljön och inte bara vår egen miljö utan även om andras. Vi har t ex ett väl utvecklat källsorteringssystem. Att jobba med miljöfrågor är för oss en självklarhet. 

Besök oss och upplev en bra livsmiljö!  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Älvdalens kommun
 

Miljöavdelningen 
Älvdalens kommun
 

Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress Permatsvägen 1
796 31 Älvdalen, 0251-313 00
org.nr:212000-2197
kommun@alvdalen.se

Vill ni ha in material på kommunens hemsida? Skicka till webb@alvdalen.se.
 Evenemangstips skickas till evenemangskalendern, http://visitidre.se/sv/Kontakt/Tipsa-Oss/
Ansvarig för sidan: Anders Barke, anders.barke@alvdalen.se 0251-314 56