Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Vill du arbeta som röstmottagare vid valet 2018?

Hand som håller i flera valkuvert

Söndag den 9 september 2018 är det allmänt val i hela Sverige och för att det ska kunna genomföras behövs röstmottagare. I Älvdalens kommun kommer det att finnas 6 vallokaler samt ett antal röstningslokaler.

Under valdagen tjänstgör sex röstmottagare i varje vallokal, varav en ordförande och en vice ordförande.

Arbetsuppgifter

Som röstmottagare ska du medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. På valdagen tjänstgör du från cirka klockan 07.30 till dess rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att hålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Alla som ska arbeta som röstmottagare måste genomgå valnämndens utbildning som kommer att erbjudas på kvällstid, vid tre tillfällen, under augusti. Det räcker att du deltar vid ett av tillfällena.

Din profil

För att arbeta som röstmottagare behöver du vara 18 år och arbetet kräver att du är mycket noggrann och har ett vänligt sätt.

Ersättning

Som ersättning för ditt arbete under valdagen får du ett skattepliktigt arvode på 2 300 kronor. Vice ordförande respektive ordförande har ett arvode på 2 800 kronor respektive 3 500 kronor.

Du som är intresserad av att arbeta som röstmottagare eller har frågor om uppdraget kan kontakta kommunens kontaktcenter.

E-post: kommun@alvdalen.se
Telefonnummer: 0251-313 00.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197