Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Resultat från Medborgarundersökningen 2017

Hand som håller en penna och fyller i ett formulär

28 december 2017 

Nu har resultatet av medborgarundersökningen kommit och ett stort tack riktas till alla de som har svarat på enkäten.

Resultatet visar att kommunen sammanfattningsvis har blivit något bättre inom de flesta områden jämfört med undersökningen som gjordes 2015.

Det var under hösten som Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Älvdalens kommun, genomförde en medborgarundersökning. De 800 personer som fick enkäten valdes slumpmässigt ut från befolkningsregistret. En sådan här undersökning ger kommunens medborgare en chans att tycka till om möjlighet till inflytande, den kommunala servicen och hur det är att bo och leva i kommunen. Kommunen har valt att göra undersökningen som en del i arbetet att göra Älvdalens kommun bättre.

Ett exempel från undersökningen visar att Älvdalens kommun ligger högt i frågan om trygghet i jämförelse med rikssnittet. Resultatet ligger dock marginellt lägre än vid förra undersökningen. Kommunen kommer att analysera resultatet för att se vilka prioriteringar som ska göras under 2018 och 2019, men redan nu arbetas det med åtgärder inom detta område. Exempelvis genom det undertecknade medborgarlöftet mellan kommunen och polisen och en aktiv dialog med kommunpolisen. Ett arbete för att få fler poliser närvarande pågår också och en trygghetsvandring planeras med syftet att undersöka var det är sämre upplyst i de tre tätorterna Särna, Idre och Älvdalen.

Om två år, 2019, planerar kommunen att göra en ny medborgarundersökning. Förhoppningen är då att deltagandet blir högt, eftersom medborgarnas syn på kommunen blir tydligare och säkrare om många svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när kommunen beslutar om framtiden. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får kommunen att jobba vidare med. Det här är en av medborgarnas möjligheter att påverka vad kommunen i framtiden bör prioritera. Det är bara tillsammans med medborgarna som ett fortsatt arbete kan ske för att i framtiden kunna lämna över en ännu bättre kommun till barnen och ungdomarna.

Resultatet för medborgarundersökningen - hösten 2017

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197