Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Räddningschefen om vårfloden

Översvämmad älv med en röd liten stuga i farozonen

Den här vintern har bjudit på mer snö än vad vi haft på många år. Snödjupet anses rekordstort på många håll. Det innebär att vi kan befara kraftig och besvärlig vårflod med risk för översvämningar.

Hur kraftig vårfloden blir beror bland annat på det kommande vädret och djupet på tjälen i marken. Du som fastighetsägare har ett särskilt ansvar att vara förberedd för översvämningar. Här nedan ger räddningschef Jan-Olov Olsson svar på de viktigaste frågorna nu inför vårfloden.

Hallå där räddningschef Jan-Olov Olsson…

…vad tror du om årets vårflod eftersom det har kommit så mycket snö i vinter?

Det är stor risk för att vi kan få problem med smältvattnet i samband med vårfloden. Många talar om att man måste gå så långt tillbaka som till 1960-talet för att hitta motsvarande snömängder. Vi på Räddningstjänsten planerar för en besvärlig period.

Vad är det som påverkar om vi får en besvärlig vårflod eller inte?

Om vi får varma dagar men kalla nätter så blir snösmältningen lugn och utdragen. Men blir det tvärt om, att värmen kommer snabbt så att det blir en hastig snösmältningsprocess, kan det bli väldigt stora problem. Sedan beror det också på tjälens djup. Enligt de rapporter vi har bedöms tjäldjupet vara litet och det betyder att vatten lättare kan tränga ner via marken vilket är positivt. Samtidigt vet vi att grundvattennivåerna är förhållandevis låga i området, det innebär att marken kan ta emot en hel del vatten.

Vad bör jag tänka på nu om jag är fastighetsägare?

Du bör undersöka om din fastighet ligger i ett område som riskerar att drabbas av översvämning. I så fall bör du vidta förebyggande åtgärder. Det kan exempelvis vara att inte ha fuktkänsliga saker på golvet i källaren eller på andra låga punkter. Att bygga en barriär kan ofta leda förbi vattnet och därför kan det vara bra att skaffa sandsäckar eller förbereda en barriär mot vattnet. En egen dränkbar pump kan också vara bra att ha.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Fastighetsägaren är ansvarig att förebygga olyckor och skydda sin egendom. Försäkringsbolagen talar om begreppet räddningsplikt, som innebär att försäkringstagaren måste agera.

Men om jag får in vatten på tomten eller in i huset – kan jag ringa er på räddningstjänsten och ni kommer och hjälper mig?

Våra resurser är inte oändliga. Om det blir en översvämningssituation kommer sannolikt väldigt många att drabbas. Det innebär att vi måste prioritera och då går våra resurser i första hand till områden och byggnader där det bedrivs samhällsviktig verksamhet, exempelvis sjukhus, äldreboenden, elnätsanläggningar m.m. Men ni kan givetvis kontakta oss när ni får problem, så får vi hantera det utifrån hur situationen och beredskapen ser ut just då. Många gånger kan vi lämna tips och råd kring hur du som fastighetsägare kan hantera situationen.

Gäller det fara för människoliv ska man alltid ringa 112, det prioriterar vi högst och rycker ut direkt.

 

Läs mer om översvämningar

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197