Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Skolorna i Älvdalen i topp i Dalarna


I dagarna presenterades rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2016. Det är den tionde rapporten som görs där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver kunskapsresultat på framförallt kommun- och riksnivå, samt resultaten på en av Sveriges största elevenkäter som årligen besvaras av elever i årskurs 5 och årskurs 8.

Det sammanvägda resultatet ger en samlad bild av hur väl kommunen lyckas i sitt kunskapsuppdrag. De indikatorer som ingår i det sammanvägda resultatet är:

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram.

Älvdalen har s.k. grönt resultat och ligger på en 57:e plats bland landets alla kommuner. I Dalarna ligger man i topp tillsammans med Malung-Sälens kommun.

Här kan du läsa mer om SKL´s undersökning: http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2016/landetsbastaskolkommuner.9077.html

Länk till artikel på dt.se

http://www.dt.se/dalarna/alvdalen/skolorna-i-malung-och-alvdalen-bast-i-lanet

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197