Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Polisen och Älvdalens kommun tecknar gemensamt medborgarlöfte


Lokalpolisområdeschef Rune Linbom, kommunalråd Peter Egardt och kommunpolis Lena Eriksson Ronnerstedt undertecknar medborgarlöftet

Medborgarlöftet är ett resultat av den enkät som genomfördes i april 2016 och de dialoger som hållits med medborgare och medarbetare inom kommun och polis.

Medborgarlöftet består av aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten i kommunen. Aktiviteterna för detta medborgarlöfte påbörjas 1 november och kommer att pågå fram till 31 mars 2017. Därefter ska arbetet utvärderas.

Efter att ha analyserat sammanställningen från dialogerna har den lokala arbetsgruppen Bråsam, som består av aktörer från lokalsamhället, tillsammans med polisen valt ut tre problembilder. Dessa är trafik, frånvaro av polis och ”busliv”/körning med olika fordon.

I medborgarlöftet lovar kommunen och polisen att genomföra följande aktiviteter för att öka tryggheten i Älvdalens kommun:

• Polisen ska genomföra trafikkontroller, både hastighets- och nykterhetskontroller. Trafikkontroller leder till att polisen är både synlig och tillgänglig.

• Polisen och kommunen kommer att arrangera informationsmöten för ungdomar och föräldrar tillsammans med lokala föreningar med flera.

• Polisen och kommunen ska genom kommunpolis och kommunalråd träffa medborgare vid minst en träff på respektive tätort.

• Kommunen ska aktivt stötta och arbeta tillsammans med motorintresserade ungdomar för att skapa förutsättningar för att deras intresse kan utvecklas under ordnade former.

• Kommunen ska i processen med framtagande av ny översiktsplan beakta och ta med synpunkter som medborgarna har i frågan om trafiksäkerhet kring säkrare gång- och cykelmiljö.

• Polisen finns synlig och tillgänglig genom polisiär närvaro på lokala poliskontor.

Ett stort engagemang från medborgarna under dialogerna samt att det var så många som svarade på enkäten har gett ett mycket bra underlag att arbeta vidare med i medborgarlöftet. I enkäten har det framkommit att de tillfrågade medborgarna ibland känner sig otrygga när de vistas i trafiken. Framförallt då det förekommer så kallad aggressiv körning med felaktiga trafikbeteenden. Det framgår även att det är många som blir störda av ”buslivet” under kvällar och nätter. För att medborgarna ska kunna känna sig tryggare vill de att Polisen ska arbeta mer förbyggande mot brott, till exempel genom att besöka skolor, och vara mer tillgängliga och synliga.

Läs hela medborgarlöftet

Länk till Medborgarlöftet (Pdf öppnas i nytt fönster)

Har du frågor om Medborgarlöftet kontakta

Lena Ronnerstedt Eriksson Ronnerstedt
E-post: lena.ronnerstedt@polisen.se

Lina Håmås, folkhälsoplanerare
E-post: lina.hamas@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197