Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Historisk händelse i Älvdalen! Ungdomarna tar över?


Första mötet med kommunala samverkansrådet för ungdomsfrågor genomfördes tisdagen den 9 april 2013.
I reglementet som KF beslutade om i december 2012 beskrevs syftet med samverkansrådet:
"Rådet skall ha inflytande på frågor som berör unga människor i kommunen,  genom att  verka för att ungdomsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanerin. Rådet ska  kunna initiera nya frågor i nämnder och förvaltningar, vara remissorgan i övergripande frågor, samt vara ett forum där ungdomarnas kunskap, intressen och perspektiv kan förmedlas till olika nämnder"  

Rådet skall sammanträda minst tre gånger per år, och består av representanter från Ungdomsrådet, elevrådsrepresentanter från Älvdalsskolan, från Strandskolan och från Älvdalens Utbildningscenter, samt politiker både från majoritet och opposition, samt från varje nämnd.

Maria Martinsson valdes till ordförande, Moa Hermansson till vice ordförande. Båda representerar ungdomsrådet. Till sekreterare valdes Susanne Björklund och som ansvarig tjänsteman valdes ungdomssamordnare Tomas Nord.

Efter presentationslek och fotokortsövning släppte nervknutarna och rådets roll diskuterades.

Ungdomsrådets, elevrådens och kommunens olika verksamheter presenterades.

Förslaget till kommunens nya politiska organisation och var samverkansrådet hamnar i den nya organisationen diskuterades.

En annan viktig fråga som togs upp av ungdomsrådet var öppna mötesplatser för ungdomar i hela vår kommun.

Utbildning av samverkansrådet samt förslag till utbildning diskuterades.

En fråga som rådet fick i uppgift att tänka över till nästa möte var, vad är ungdomsfrågor?

Under övriga frågor inbjöds ungdomsrepresentanterna i rådet plus ungdomsrådet av personalchef Maivor Löfgren till en första träff som referensgrupp vid arbetet med att ta fram en ny tjänstemannaorganisation i Älvdalens Kommun.

Mötet kommer att äga rum måndagen den 22 april 17.00-20.00 i Salemkapellet.

Ungdomarna i råden inbjöds också till att deltaga vid medarbetardialog måndagen den 20 maj 09.00-12.00 i Katarinasalen på Tallbacken.

Mötesplan samt protokoll kommer att läggas ut på hemsidan.
Vid pennan: Tomas Nord

Bild från första mötet med samverkansgruppen, i sammanträdesrum Loftet den 9 april 2013.

 

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197