Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Asylsökande i Sverige ökar

Antalet asylsökande i Sverige ökar och Migrationsverket måste snabbt kunna öka antalet boendeplatser.  Asylboenden upphandlas av Migrationsverket och ligger helt utanför Älvdalens kommuns ordinarie flyktingmottagning.

Torsdagen 3 juli bjöd Älvdalens kommun in Migrationsverket till ett möte angående asylboende. Många frågor belystes på mötet. På mötet deltog politiker och tjänstemän från Älvdalens kommun och Migrationsverket. Även Landstinget har fått uppdaterad information.

På mötet framkom att Migrationsverket har tecknat ett avtal med Försvarsmakten om asylboende på Älvdalens skjutfält, Trängslet, för upp till 800 asylsökande. Inget beslut är fattat om man kommer att använda Trängslet för asylboende. Skulle det bli aktuellt för Migrationsverket att använda Trängslet för asylsökanden kommer kommunen att bli underrättad. Älvdalens kommun har beredskap för detta.

Bakgrunden till Älvdalens kommuns initiativ att bjuda in Migrationsverket till ett möte är en skrivelse som skickades ut till alla landets kommuner från Migrationsverket den 2 juni 2014.  I skrivelsen framgår det att Migrationsverket behöver öppna fler boenden för asylsökande.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197