Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Älvdalska i förskolan


Barn i Älvdalen ska äntligen få prata sitt modersmål i förskolan

Kommunstyrelsen i Älvdalens kommun har på sitt senaste sammanträde beslutat att inrätta en förskoleavdelning där alla pratar älvdalska. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu fått i uppdrag att förbereda starten av förskoleavdelningen, som ska vara i gång senast 1 september i år.

Man beslutade även att samtliga förvaltningar och bolag kontinuerligt ska vidta åtgärder som stärker och bevarar det älvdalska språket. Det är exempelvis att synliggöra det älvdalska språket i annonser, på affischer och skyltar eller när besökare kommer till vårt kontaktcenter så finns älvdalskan synlig där och skapar nyfikenhet och intresse. Men även att vi har personal inom äldreomsorgen som kan förstå vad de äldre vill när de uttrycker sig på sitt modersmål. Här kan det behövas ordböcker på älvdalska men också viss fortbildning av vår personal.

Peter Egardt, kommunstyrelsens ordförande: ”Jag är mycket glad över att en enig kommunstyrelse konfirmerar det här beslutet från september 2014 om att öppna en förskoleavdelning på älvdalska. Det visar att kommunen tar sin del av ansvaret för att få en ny generation att prata vårt unika språk och därmed ger språket större möjlighet att överleva på sikt. För vi ska vara klara över att det här är en åtgärd för att rädda ett språk och metoden som kallas språkbad är mycket effektiv. Det visar erfarenheter från olika delar av världen som Storbritannien där man arbetar för att bevara walesiskan på det här sättet och från Norge där det är samiskan man arbetar för att bevara.”

Ett seminarium om älvdalskans bevarande hölls i Älvdalen i början av februari i år där språkforskare föreläste om vikten av att bevara älvdalskan och det av flera olika skäl. Inbjudna till seminariet var politiker och tjänstemän. Kanske var det de kunskaper och erfarenheter som språkforskarna delade med sig av till politikerna som ledde fram till gårdagens beslut om förskola på älvdalska.

Henrik Rosenkvist, Universitetslektor och Docent i nordiska språk, var en av föreläsarna på seminariet. Han uttrycker en glädje när han nås av beskedet om kommunstyrelsens beslut. ”Det är otroligt glädjande att älvdalskan äntligen får ett erkännande från kommunen, och nu finns det goda möjligheter för att språket överlever!”

Beslutet om en älvdalsk förskoleavdelning i Älvdalens kommun är historiskt och en milstolpe är nådd för alla de som arbetar för att få älvdalskan erkänt som ett minoritetsspråk.

Yair Sapir, universitetslektor i svenska språket, känd lingvist och en av världens mest kunniga när det gäller älvdalska är glad och lättad även han: ”Ittað-jär ir liuotsturt! Äntligen kommer älvdalska barn att få känna en stolthet över sitt modersmål och möjligheten att utveckla det. På så sätt finns det hopp om att älvdalskan ska finnas kvar även i de kommande generationerna. Att fler barn och vuxna talar älvdalska kommer på sikt förhoppningsvis även bana vägen för ett officiellt erkännande av älvdalska som landsdels-/minoritetsspråk.”

Medlemmarna i föreningen Ulum dalska som i många har år har kämpat för ett erkännande av älvdalskan som ett eget språk strålar i kapp med vårsolen: ”Det är en glädjens dag för älvdalskan idag”, säger Ulla Schütt som är en av de i föreningen som jobbat hårt för älvdalskan och hon får medhåll från övriga medlemmar.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197