Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Ny översiktsplan ute på samråd


Under närmare två år har ett arbete med ett förslag till ny översiktsplan pågått. Arbetet inleddes med att material samlades in via fysiska träffar med organisationer, föreningar och enskilda kommuninvånare. Därefter har allt material sammanställts av det upphandlade konsultföretaget KLARA arkitekter i Karlstad och tillsammans med kommunens tjänstepersoner i projektgruppen och styrgruppens förtroendevalda har ett förslag arbetats fram.

Nu går förslaget ut på samråd. Trots att översiktsplanen inte är juridiskt bindande är den tillsammans med kommunens vision de viktigaste styrdokumenten som pekar ut riktningen framåt för kommunen. Därför är alla synpunkter mycket viktiga för att planen ska bli så bra som möjligt. Finns alla viktiga kulturmiljöer med? Är kommunen rätt ute i utvecklingsstrategin eller bör den ändras? Ligger de planerade nya bostadsområdena där de ska? Är de utpekade områdena där lättnader i strandskyddet föreslås, så kallade LIS-områden, för små eller för stora?

Det finns såklart många frågor som berör översiktsplanen och under samrådstiden finns möjligheter att tycka till om planen. Dina synpunkter är viktiga och med din hjälp blir översiktsplanen ännu bättre. Samrådstiden pågår fram till och med 30 april.

Välkommen på samrådsmöten:

27 mars 19:00-21:00 Församlingshemmet Särna

28 mars 19:00-21:00 Lodjuret Idre

11 april 19:00-21:00 Hotell Älvdalen, Älvdalen

http://alvdalen.se/sv/Bygga--bo/Detalj--och-Oversiktsplan/Ny-Oversiktsplan-for-Alvdalens-kommun-20181/ hittar du detaljerad information om Översiktsplanen.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197