Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Nu är den här - Älvdalens kommuns första elbil


Det är Norra Dalarnas Fastighetsbolag som är först ut att köra elbil, en så kallad e-Golf. Bolaget leasar bilen som helt och hållet drivs med el och har en räckvidd på 30 mil. Erik Estenberg på fastighetsbolaget gjorde häromdagen en premiärtur då han i tjänsten körde från Älvdalen till Särna. Strömmen i batteriet räckte både till värme i kupén och till återresan till Älvdalen.

Under rubriken ”Den gröna kommunen” i kommunplanen 2017-2019 för Älvdalens kommun kan man läsa att Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Här betonas bland annat vikten av att främja övergången till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten. Minskad användning av fossila drivmedel i fordon och ett ökat användande av eldrivna bilar bidrar till renare luft, vatten och mark. Fler elbilar minskar dessutom olägenhet med buller för både föraren av elbilen och för boende i närheten av större vägar.

Kommunen har sökt och fått pengar via initiativet Klimatklivet för att kunna installera laddstolpar i kommunen, både publika och för eget bruk. Redan under 2017 ska tre laddstolpar installeras i kommunen, en i vardera tätort, Idre, Särna och Älvdalen. Enligt den ovan nämnda kommunplanen ska det finnas minst 20 % elbilar inom koncernen år 2019, minst 9 laddstolpar för koncernens eget bilbestånd och minst 6 publika laddstolpar.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen kommer man succesivt att övergå till elbilar, men först när nätet är mer utbyggt. Det är viktigt för vårdtagarna att hemtjänstens personal verkligen kommer fram och inte blir stående någonstans med urladdat batteri.

Thomas Kjellson, VD, för Norra Dalarnas Fastighets AB, ser användandet av den första e-Golfen som ett test för att kontrollera var exakt i kommunen som det i framtiden finns behov av laddstolpar. Hittills finns få eller inga elbilar i Älvdalens kommun, men nu när installation av laddstolpar har påbörjats ges möjligheten för fler att köpa el- eller hybridbilar, något som leder till att vi i Älvdalen bidrar till att nå de svenska Klimat- och energimålen till år 2020.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197