Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Majoriteten föreslår bibehållen kommunalskatt


4 oktober 2017

Majoriteten i Älvdalens kommun, socialdemokraterna och miljöpartiet, föreslår att bibehålla kommunalskatten för att i första hand klara de stora behoven inom äldreomsorgen. Det blev klart efter det intensiva budgetarbete som pågått i samband med delårsrapporteringen. Trots att halvårsbokslutet visar ett positivt resultat för perioden på 5,1 miljoner visar prognosen för helår ett eventuellt underskott på 4,6 miljoner.

- I majoriteten har vi ett ansvar för att se till att våra äldre får en god omsorg och att våra barn och unga ges bra förutsättningar i våra skolor. Det är kärnan i vår välfärd och bra välfärd kostar pengar. Därför är vårt förslag att bibehålla kommunalskatten i det här läget, säger Peter Egardt (s), kommunalråd i Älvdalens kommun

Älvdalens kommun har en åldrande befolkning och en hög medelålder och det finns stora behov inom äldreomsorgen. För att möta behoven behöver kommunen öppna ytterligare platser inom särskilt boende. Fram till år 2019 ska 18 nya boendeplatser stå klara till en kostnad på cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt behöver vi fler medarbetare till äldreomsorgen för att värna om arbetsmiljön samt kvalitén för de äldre.

Vid årsskiftet tar Landstinget över kollektivtrafiken och färdtjänsten, vilket innebär en lägre kommunal skatt för invånarna med 47 öre per intjänade hundra kronor. Istället för att sänka kommunalskatten med motsvarande summa är förslaget att bibehålla skattesatsen och fortsätta att satsa på äldre, barn och unga samt kultur och fritid.

- Musikskolan och fritidsgårdarna är tillsammans med våra övriga kultur- och fritidsverksamheter mycket viktiga för våra barn och unga och bidrar till kommunens attraktivitet och utveckling, säger Peter Egardt.

Just nu pågår även byggnationen av nya Älvdalsskolan och under vårterminen 2018 blir första delen klar för inflyttning. När högstadiet flyttar in i den nya delen börjar rivningen och bygget av etapp två. Hela skolan förväntas bli klart under 2019. Det är en stor investering för framtiden och för våra barn.

- Trots att vi för första gången på många år har ökat vår befolkning vågar vi fortfarande inte räkna med att det är en trend som håller i sig, utan vi måste förutse minskade skatteintäkter på grund av sjunkande befolkningssiffror, säger Stefan Linde, kommundirektör i Älvdalens kommun.

För mer information kontakta

Anette Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Älvdalens kommun, tel. 0251-312 24,
e-post anette.eriksson@alvdalen.se

Peter Egardt, kommunalråd Älvdalens kommun, tel. 0251-312 02,
e-post peter.egardt@alvdalen.se

Stefan Linde, kommundirektör Älvdalens kommun, tel. 0251-312 01,
e-post stefan.linde@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197