Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Kjell Tenn (c) blir nytt kommunalråd i Älvdalens kommun


På kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november valdes Kjell Tenn (c) till nytt kommunalråd och tillika ordförande för kommunstyrelsen. Till vice ordförande i kommunstyrelsen valdes Peter Egardt (s).

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna har tillsammans 23 av fullmäktiges 35 mandat. Det innebär att de har egen majoritet i kommunfullmäktige.

Stig Olsson (s) valdes till Kommunfullmäktiges ordförande även under kommande mandatperiod och är därmed kvar i presidiet. Tillsammans med Edita Pinxter (c) som valdes till 1:e vice ordförande och Kristina Wahlström (c) som valdes till 2:e vice ordförande bildar de Kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-11-05 -2022-10-15.

Kommunstyrelsen går från 13 ledamöter till 11

Under kommunfullmäktiges sammanträde beslutades att antalet ledamöter i kommunstyrelsen ska minskas från 13 till 11 ledamöter. De nya ledamöterna i kommunstyrelsen blir därmed:

Kjell Tenn (c)

Jan Spånberg (c)

Daniel Nyström (c)

Maria Eriksson (c)

Peter Egardt (s)

Mattias Högberg (s)

Anette Eriksson (s)

Mari Rustad (s)

Kenneth Upphagen (sd)

Östen Sjögren (kl)

Nils-Åke Norman (m)

Nya ordföranden till utskotten är valda

På kommunstyrelsens möte den 6 november valdes ordföranden och vice ordföranden till kommunens fyra utskott Allmänna utskottet, Vård- och omsorgsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet och Samhällsutvecklingsutskottet.

Allmänna utskottet

Ordförande: Kjell Tenn (c)

Vice ordförande: Peter Egardt (s)

Vård- och omsorgsutskottet

Ordförande: Anette Eriksson (s)

Vice ordförande: Karin Bogg (c)

Barn- och utbildningsutskottet

Ordförande: Maria Eriksson (c)

Vice ordförande: Marie Rustad (s)

Samhällsutskottet

Ordförande: Mattias Högberg (s)

Vice ordförande: Edita Pinxter (c)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197