Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Din rätt till vård och omsorg - en vägvisare för äldre


Broschyren vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Många äldre och närstående har lite kunskap om vilka rättigheter man har när man inte längre klarar sin dagliga livsföring som tidigare. I broschyren finns en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

Områden som behandlas är:

– Vad är bistånd och hur ansöker man om bistånd enligt socialtjänstlagen

– Vad kan man få hjälp med?

Här beskrivs olika insatser lite närmare som t.ex.

• hemtjänst

• särskilt boende

• trygghetslarm

• daglig sysselsättning

• färdtjänst

Du kan även läsa om de rättigheter du har om du tillhör en nationell minoritet, till exempel att få äldreomsorg på ditt språk.

Informationen finns också på andra språk, bland annat sydsamiska.

Här kan du läsa och ladda ned publikationen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-5

Den finns även att hämta i kommunens kontaktcenter.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197