Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Budgetarbete


21 september 2017

I Älvdalens kommun, liksom i andra kommuner runt om i landet, pågår nu budgetarbete. De styrande i kommunen ska under oktober månad lägga fram en budget för 2018 och även ta fram planer för ytterligare två år, det vill säga ända fram till 2020.

Budgetarbetet följer samma rutiner varje år med analyser av nuläge och framtagande av underlag som ska visa hur finansieringen av allt kommunen vill åstadkomma nästa år ska se ut.

Som vanligt innebär detta även diskussioner om vad kommunen kan spara in på och utveckla för att kunna fortsätta bedriva bra verksamhet. I arbetet ingår även att se över hur Älvdalens kommuns kostnader ser ut för olika verksamheter, i relation till andra, jämförbara kommuner.

Ännu har inga beslut tagits i budgetfrågan, utan underlaget som håller på att arbetas fram kommer först att diskuteras av kommunstyrelsen. Det som dock är klart är de konkreta satsningar på barn, ungdomar och äldre som Älvdalens kommun gör inför nästa år; bland annat genom inrättandet av ytterligare ett antal nya platser inom särskilt boende och den nya skolan som tas i bruk under våren 2018.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197