Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Besparingar i Älvdalens kommun


Älvdalens kommun står inför stora utmaningar. Vi investerar i en ny skola i Älvdalen och öppnar nya vårdplatser så kallat särskilt boende samt genomför infrastruktursatsningar för att möjliggöra de stora privata investeringarna som framför allt görs i Idre och Fjätervålen.

Ökade skatteintäkter till trots räcker dessa inte till att samtidigt genomföra satsningarna och finansiera den verksamhet vi har idag. Dessutom har kommunen fått mindre statligt stöd än tidigare.

Prognosen för året är att verksamheterna tillsammans förbrukar 17 miljoner mer än vad som finns i budget. Därtill har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska ha ett överskott på 2 procent av skatter och bidrag. Det innebär en total besparing på cirka 25 miljoner på två år. För att kunna hålla beslutad budget 2019 och 2020 måste därför ett stort antal besparingar genomföras.

Politikerna gav därför uppdraget till kommundirektören att ta fram ett sparförslag. Förslaget presenterades för medarbetarna i mitten av september och samtliga fyra förvaltningar berörs av besparingsförslaget. Det är dock viktigt att vara medveten om att det som presenterats endast är ett förslag.

Den 1 oktober sammanträder politikerna i allmänna utskottet och diskuterar förslaget samt tar fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Parallellt görs en risk- och konsekvensanalys av arbetsgivaren och fackliga företrädare tillsammans.

När det gäller eventuella uppsägningar och vilka verksamheter som i slutänden berörs av sparförslaget avgörs detta med beaktande av risk- och konsekvensanalysen, politikernas beslut och med hjälp av de så kallade turordningsreglerna. Det här är en lång process och först i slutet av december 2018 beräknas de slutliga besluten tas.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197