Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Älvdalens kommun i topp när det handlar om kvalitet


Enligt en årlig undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, finns en stor nöjdhet bland medborgarna i Älvdalens kommun gällande bland annat hemtjänsten, särskilt boende, service och bemötande.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006. I dagsläget är det cirka 260 kommuner i Sverige som deltar. Kommunerna utmanar sig själva genom att varje år ta fram och jämföra resultat för att utveckla styrning och kvalitet på sina tjänster. Syftet är att bli bättre på service till kommunens medborgare.

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

Nyckeltalen man jämför är resultat, upplevd kvalitet, väntetider, utbud och resurs. Gemensamt för nyckeltalen är att de på ett enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

Älvdalens kommun får ett gott resultat inom många områden. Här är några exempel:

Brukarna inom särskilt boende har en nöjdhet på 92 % vilket betyder en 1:a plats i Dalarna och en 13:e plats bland hela landets deltagande kommuner.

Hemtjänstens brukare har en nöjdhet på 95 %. Också det ger en 1:a plats i länet och en 27:e plats i riket.

När man har mätt hur snabbt Älvdalens kommun svarar på e-post ligger kommunen på en 1:a plats i Dalarna och på 16:e plats i landet.

En del i undersökningen handlar om gott bemötande vid kontakt med kommunen. Resultatet blev 92 poäng av 100 vilket även här ger Älvdalens kommun en 1:a plats i länet och en 16:e plats i riket.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197