Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Forum Älvdalen


En dörr in - Forum Älvdalen

Forum Älvdalen är en möjlighet för dig som företagare/medborgare/förening i Älvdalens kommun, och som har frågor inom flera områden och som kräver kommunala beslut, att träffa sakkunniga inom de områden det berör och vid samma bord och tillfälle!

Hur gör du?
Ta kontakt med kommunen som samlar ihop de tjänstemän eller externa organisationer (såsom Länsstyrelsen, Almi, Teknikdalen eller andra företagsfrämjande aktörer) som berörs av dina frågor och samlar dem till ett möte, där du har möjlighet att få svar på så många av dina frågor som möjligt.
Detta underlättar inte bara för dig, utan även för kommunen, då vi tillsammans får en samlad bild av ditt ärende vid sittande bord. Välkommen till Forum Älvdalen och en dörr in!

Kontaktpersoner:
Kontaktcenter – kommun@alvdalen.se eller 0251-313 00
Frida Torsein – frida.torsein@alvdalen.se eller 0251-312 32
Karin Ardefelt - karin.ardefelt@alvdalen.se eller 0251-31 228
Karin Ljudén - karin.ljuden@alvdalen.se, 0251 - 31 226

 
Frida Torsein
frida.torsein@alvdalen.se
0251-31 232

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197